<
>

CJK Symbols and Punctuation

Range U+3000 - U+303F
Official Chart U3000.pdf

CJK symbols and punctuation

CJK angle brackets

CJK corner brackets

CJK brackets

CJK symbols

CJK brackets

CJK punctuation

CJK symbol

Suzhou numerals

Combining tone marks

Other CJK punctuation

Kana repeat marks

Other CJK symbols

Additional Suzhou numerals

Other CJK punctuation

Special CJK indicators